Klubmodul henter siden
MudnRace Generalforsamling 2023
Tilmeldingsfrist er overskredet

Ordinær generalforsamling i MUD’n’RACE

Mandag d. 20. marts 2023, kl. 18:30

Kultursalen, Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12, 4330 Hvalsø

Vi starter med smørrebrød! 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formanden aflægger årsberetning
  3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse
  4. Kassereren fremlægger budget til orientering
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (formand@mudnrace.dk) i hænde skriftligt senest 4 uger før generalforsamlingen.


Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen eller som suppleant kan du henvende dig til bestyrelsen@mudnrace.dk
Der er to ledige pladser i bestyrelsen, så der er god mulighed for at komme ind og påvirke foreningens udvikling ??

Endelig dagsorden inkl. eventuelle indkomne forslag udsendes senest 10 dage før generalforsamlingen via mail til foreningens medlemmer.

Alle medlemmer som har betalt kontingent for indeværende kalenderår, er stemmeberettigede.
Tilmeldte
30 /50
Tilmeldingsfrist
13.03.2023
Tidspunkt
20.03.2023 kl. 18.30 - 20.03.2023 kl. 21.30
Sted
Hvalsø Kulturhus - Kultursalen
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'