Følg MTB-kodekset

Vis hensyn, når du ræser af sted på din mountainbike! Det er god stil at følge DGI og Naturstyrelsens fælles MTB-kodeks.

Kør hvor du må

  • I naturen må du kun cykle på veje og stier.
  • Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter og lignende uden for skovvejene.
  • Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
  • Kør ikke i private skove fra solnedgang til klokken 6 næste morgen.

Kør ansvarligt

  • Tilpas din fart, og hold afstand. Færdselsloven gælder også i naturen.
  • Cykel sammen - og husk altid hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort.
  • Skån sporet i de meget våde perioder, brug kun robuste spor og skovveje.

Vis hensyn

  • Kør roligt, når du møder andre skovgæster. Brug klokken eller et verbalt ”ding-ding” i god tid.
  • Smid ikke affald i naturen.
  • Undgå steder med mange skovgæster, og værn om dyr og planter.